top of page

ORGANISATIEONTWIKKELING

Als je de manier waarop je naar de zaken kijkt verandert, veranderen de dingen waarnaar je kijkt

ORGANISATIEONTWIKKELING

ONZE VISIE


RECENTE VOORBEELDVRAGEN

Organisatieontwikkeling is het permanent afstemmen van doelen, structuren, taken, processen, functies en competenties op de uitdagingen waar het bedrijf voor staat rekening houdend met de onderstromingen die deze processen continu beïnvloeden.

 

We begeleiden bedrijven bij het realiseren van deze organisatieontwikkeling.

Niet vanuit een inhoudelijke expertrol, maar wel vanuit een faciliterende hoedanigheid. We gaan samen met je na welke de uitdagingen zijn waar het bedrijf voor staat en gaan je vervolgens helpen om hierop antwoorden te formuleren.

 

Onze visie is dat jij zelf het beste zicht hebt op de sterktes en mogelijke valkuilen binnen je onderneming. We helpen je om afstand te nemen en zelf oplossingen aan te dragen. We werken in dit verband ook graag samen met een brede groep van mensen binnen de organisatie.

Zo maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en creëren we een draagvlak van binnenuit voor de veranderingen die het bedrijf wilt uitvoeren in de toekomst.

 

 

> Binnen enkele jaren bestaat een aanzienlijk percentage van onze werknemers uit mensen boven de 50 jaar. Hoe kunnen we deze medewerkers optimaal begeleiden vanuit een gezonde win-win voor henzelf en voor het bedrijf?

 

> De markt vraagt een meer pro-actieve benadering van de klant wat tegengesteld is aan het profiel van onze medewerkers. Hoe kunnen we met respect voor de talenten van onze medewerkers hen hiervoor motiveren?

 

> Als niet iedereen binnen de organisatie zelf maximaal eigen verantwoordelijkheid gaat opnemen en hier ook effectief naar gaat handelen bestaan we straks gewoon niet meer. Hoe kunnen we iedereen hiervan bewust maken op een duidelijke én inspirerende manier?

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

bottom of page